• Nextec
  • QVERTECH
  • Montana

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 4/2018 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania(...)

Data sporządzenia: 23-04-2018

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Poltronic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Jarosława Leszczyszyn.

Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 
Załącznik:
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
23-04-2018        Marek Kołodziejski                 Prezes Zarządu
23-04-2018        Artur Gryckiewicz-Leszczyn   Wiceprezes Zarządu